ایستگاه ضربان مجازی

بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای به لحاظ تأثیرگذاری خود در زمینه فرهنگ‌سازی، رشد و تکوین شخصیت فرهنگی و علمی و ایفای نقش‌های آموزشی و کمک آموزشی و همچنین پر کردن بخشی از اوقات فراغت گروه‌های سنی مختلف جامعه از جایگاه ویژه‌ و مهمی برخوردار است. ایستگاه ضربان مجازی اولین مرکز بازی های واقعیت مجازی در شهرکرد با اخذ مجوز از سازمان ارشاد اسلامی، در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، فعالیت خود را آغاز کرد.